Avifauna Groningen is een vereniging voor vogelstudie en vogelbescherming in de gelijknamige provincie. De vereniging heeft onder haar leden, ruim 330, alle mogelijke typen vogelaars. De ’consumenten’ zijn te verdelen in een belangrijke groep die zich tevreden stelt met het lezen van het verenigingsorgaan ’De Grauwe Gors’ en een groep die daarbij ook lezingen en excursies bezoekt. De actieve groep is relatief kleiner. Zij gaat regelmatig op pad. Dat kan zijn voor het verrichten van onderzoek of tellingen of voor het waarnemen van bijzondere soorten. In 1993 bestaat de organisatie 25 jaar. Jaren met veel activiteiten. Er zijn maandelijks excursies en ledenavonden. Er worden avifaunaweekends gehouden en er zijn diverse groepsactiviteiten zoals tellingen in het kader van de bekende projecten van Sovon. Broedvogelinventarisaties worden gehouden en ook wadvogeltellingen, het akkervogelproject en tweewekelijkse tellingen van stootvogels in het Dollardpoldergebied. Cursussen zoals een vogelgeluidencursus worden georganiseerd. De vereniging heeft verder de ’Vogelbeschermer van het jaar’-prijs ingesteld. Deze prijs gaat naar personen die volgens een onafhankelijke jury daarvoor in aanmerking komen. Na tien jaar noeste arbeid heeft de vereniging de in 1983 verschenen bekende avifauna ’Vogels van Groningen’ uitgegeven. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een nieuwe avifauna (Werkboek) dat in 1992 zal worden gepubliceerd. Het verenigingsorgaan ’De Grauwe Gors’ verschijnt vier maal per jaar en is inmiddels in zijn twintigste jaargang. Hierin wordt niet alleen verenigingsinformatie vermeld maar er worden ook lal van artikelen in gepubliceerd.