De Vogelwacht Uden en Omstreken heeft een brochure uitgegeven met achtergrondgegevens over het bouwen van een kunstmatige oeverzwaluwenwand. Men stelt zich tot doel om het niet bij die ene wand bij de recreatieplas ’Hemelrijk’ te laten, maar om er meer van zulke wanden te laten bouwen, De eerste oeverzwaluwenwand is gebouw op aanwijzingen van dr. O. Sieber van de Universiteit van Bern in Zwitserland. Ook een kunstmatige wand in Duitsland werd bekeken. In 1986-1987 kwam de oeverzwaluwenwand te Uden gereed. De brochure laat met een aantal tekeningen de bouw van een kunstmatige wand zien en ook worden de kosten van een wand besproken. Een kunstmatige wand vergt toch ook elk jaar enig onderhoud. De vraag is als er in Nederland veel oeverzwaluwenwanden worden aangelegd of het onderhoud na jaren niet hier en daar zal verdwijnen als de interesse en belangen worden verplaatst naar andere zaken. Hierdoor zou men door grootschalige verwaarlozing van kunstmatige wanden de Oeverzwaluw in ernstige moeilijkheden kunnen brengen. In zo’n geval is het dus duidelijk dat men goed moet weten wat men wil en dat men een grote verantwoordelijkheid op zich neemt.