Waarom besteden wij als vogeltijdschrift zo veel aandacht aan insekten? Dat komt omdat insekten voor een belangrijk deel het voedsel vormen van vogels en omdat wij nu er vele insektesoorten uitsterven des te meer op de hoogte moeten zijn van welke insekten bepaalde vogelsoorten voor een groot deel afhankelijk zijn voor zichzelf en voor hun jongen. Bij de bescherming van vogels is dus meer dan ooit van groot belang dat wij kennis ontwikkelen van hun voedsel. Eén van de mogelijkheden daartoe is de pasverschenen Atlas van Dagvlinders van Noordwest-Europa. In deze atlas worden 145 dagvlindersoorten behandeld. De unieke 1600 kleurenfoto’s tonen de levende vlinders in hun natuurlijke omgeving, hun ontwikkeling van ei naar rups tot pop én het landschap waarin zich dit afspeelt. De inhoud is in de eerste plaats voor allen die gefascineerd worden door de schoonheid van vlinders. Daarnaast zijn er onderdelen die als informatiebron dienen voor verder wetenschappelijk onderzoek én het beheer en beleid van natuurgebieden en bedreigde soorten. Van groot belang voor de popularisering van de vlinderkennis is dat alle soorten van een Nederlandse naam zijn voorzien. Van de 71 inheemse soorten in ons land zijn nu vijftien soorten kortere of langere tijd niet meer waargenomen. Van de overige 56 soorten (trekvlinders niet meegerekend) komen er nu dertien soorten alleen nog in natuurreservaten voor. Van vijftig soorten wordt een afname vastgesteld, waarvan er vijftien vermoedelijk al als uitgestorven zijn te beschouwen.