Gezocht: Wiek en Sneb: voll. 1ste jrg., 2de jrg. nrs. 1 & 2. G.A.H. de Groot, Zevenhuizerstraat 32, 3828 BD Hoogland, 033 – 801 406. Mocht u uw oude verrekijker niet meer gebruiken en beschikbaar willen stellen voor landen waar hier een grote behoefte aan bestaat, dan kunt u hierover contact opnemen met de redactie van Het Vogeljaar.