Vogelvangst met trek- of slagnetten was een geliefkoosde bezigheid in het Oude Egypte. Tijdens de voorjaarstrek en de herfsttrek wemelde het van vogels op het water en in struiken en bomen langs de Nijl. Van de eenden moet wel de Pijlstaart de grootste bekendheid hebben gehad, niet alleen als doortrekker ook als wintergast.