Bonte Klepper (Binsbergen & Mooij 1975) Bremspelder (mededeling H. Blok 8 april 1991) Bruine Dorendraaier (Binsbergen & Mooij 1975) Bruine Doorndraaijer in Groningen (Schlegel 1854-1858) Dorendraaier in Groningen (Buekers 1922) Doorandraeier in Zeeuwsch-Vlaanderen (Rogiers 1987)