Het landschep rond Winterswijk is in de afgelopen honderd jaar aan grote veranderingen onderhevig geweest. Rond de eeuwwisseling is meer dan één derde van het totale oppervlak, bestaande uit heide en veen, ontgonnen en omgezet in cultuurland. De afgelopen decennia is de ontwikkeling van het cultuurland, maar ook van de resterende natuurgebieden, vooral bepaald door de voortschreidende intensivering van de landbouw. Een ontwikkeling die nog steeds gaande is. Door de met moderne landbouw gepaard gaande schaalvergroting, overbemesting en ontwatering verdwenen veel kleinschalige biotopen en zo was er steeds minder plaats voor spontane natuur in landbouwgebieden, zaken waar een soort als de Grauwe Klauwier het van moet hebben. Ondanks deze grote veranderingen in het landschap heeft de Grauwe Klauwier in Winterswijk zich kunnen handhaven.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Robert Kwak, & Jan Stronks. (1993). Toegelicht aan de hand van voorkomen en aantalsontwikkeling in Winterswijk Heeft de Grauwe Klauwier een toekomst in het kleinschalige cultuurlandschap?. Het Vogeljaar, 41(1), 20–25.