Vanwege de veronderstelde economische betekenis (in dit geval de verdenking van het schadelijk zijn) is veel onderzoek aan de Grauwe Klauwier (Lanius collurio) verricht. Ook is er veel over deze vogelsoort geschreven. Het is een kleine moeite om over de Grauwe Klauwier een dikke stapel litteratuur te verzamelen. Daarin is veel geschreven over het in de loop der tijden opgelopen conflict tussen belangenbehartigers. Veel mensen veronderstelden dat de soort schadelijk was, omdat door de Grauwe Klauwier onder andere ’nuttig bevonden zangvogels en Honingbijen (Apis mellifera) werden geconsumeerd. Al in de achttiende eeuw voelde Bechstein zich, op grond van voedselgegevens, gedwongen om deze zomervogel in bescherming te nemen. Bij de bevolking werden de heersende negatieve vooroordelen versterkt door onder andere subjectieve publikaties in het tijdschrift Ornis, het eerste vogelkundige tijdschrift ter wereld, opgericht door Chr. L. Brehm (1824). Ondanks de inmiddels overvloedige onderzoeksgegevens, veranderde de publieke opinie nauwelijks. Evenals bij de Ekster (Pica pica) spelen volksgeloof, misplaatste belangenbehartiging en regelrechte biologische onkunde eveneens een overheersende rol bij het waarde-oordeel. Toch zijn er ook bemoedigende signalen: voor de Grauwe Klauwier is in Slovenië voorgesteld om heggen in het cultuurlandschap te brengen om daarmee de vestiging van deze soort te bevorderen. Uit onderzoeksgegevens is het argument van economisch nut voor de landbouw (Randik 1970) naar voren gekomen. Nu ligt het onderzoek meer in de sfeer van de landschapsinrichting. De gewenste feiten daarvoor zijn schaars. Zij worden vaak terloops genoemd. Habitatbeheer zonder rekening te houden met uitwendige factoren loopt grote kans te mislukken. Ook de trek speelt een belangrijke rol. Om het een en ander overzichtelijk te houden wordt verwezen naar het artikel Aspecten en nadelige factoren bij de trek van de Grauwe Klauwier. Ter wille van de leesbaarheid is de bronvermelding zo veel mogelijk beperkt. Er zijn dus vaak meer auteurs die uit eigen bevindingen een bepaalde stelling innemen dan uit de bronverwijzing blijkt.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Pierre Maréchal. (1993). Feiten, discussie en perspectieven Over externe factoren die de habitatkwaliteit van de Grauwe Klauwier Lanius collurio beïnvloeden. Het Vogeljaar, 41(1), 34–48.