Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vogelbeschermingswacht ’Zaanstreek’, is aan Jan Albers wegens het feit dat hij veertig jaar voorzitter en redactielid van de Stichting Het Vogeljaar is en op grond van zijn verdere verdiensten voor de maatschappij (zie Het Vogeljaar 40 (2): 51-55, 1992) op de jubileumdag, 17 april 1993, in het Cultureel Centrum ’De Bres’ te Wormerveer bij Koninklijk Besluit nummer 93.002923 d.d. 2 april 1993 toegekend en uitgereikt de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud. De eremedaille werd aan hem uitgereikt door de loco-burgemeester en wethouder van financiën van Zaanstad, de heer P. Oudega.