Op 23 januari 1993 overleed in zijn woonplaats Zwanenburg op 77-jarige leeftijd Jacobus Johannes Zweeres, beter bekend als Ko Zweeres. Bij velen zal hij in de herinnering vooral blijven voortleven als dagbladschrijver van natuurimpressies onder het lang en goed bewaard gebleven pseudoniem ’Cantecleer’, als auteur van een aantal vlotte vogelboeken, als secretaris van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, als eindredacteur van ’Het Vogeljaar’ en als reisleider van de Stichting Natuurreizen. Over zijn diep doorleefde levensgang valt veel te vertellen. Om dit te begrijpen moet worden bedacht, dat enkele onuitwisbare trauma’s zijn leven hebben beheerst. Daaronder zijn zijn krijgsgevangenschap als reserve-officier tijdens de Tweede Wereldoorlog (1943-1945), zijn deelname als reservekapitein aan de Nederlandse politionele actie op Java (1948-1949) en de persoonlijke verwikkelingen die in 1972 tot zijn ontslag bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels hebben geleid.