Groenland heeft voor vele vogelliefhebbers een magische klank. Voor velen zal het een droom blijven omdat het land moeilijk bereikbaar is, maar dat niet alleen, het is ook kostbaar. Het meest onbereikbare deel van Groenland is Noordoost-Groenland, dat één groot nationaal park is. Het grootste van de wereld. De diep ingesneden fjordenkust van Noordoost-Groenland is zo goed als onbewoond en ongeveer even lang als Zweden. Er verblijven slechts wat Denen die een weerstation bemannen en een politiepatrouille vormen. Het kustlandschap is grotendeels bergachtig met hier en daar grote zacht glooiende toendravlakten. Voor de kust bevinden zich in de zomer nog machtige ijsbergen die met de Oostgroenlandstroom naar het zuiden worden meegevoerd. Het best bereikbaar is dit noordelijkste deel van Groenland per schip vanuit Spitsbergen. Wij volgen ongeveer de route langs het Oost-Groenland-pakijs. Onderweg maken wij een grote kans op verschillende grote walvissoorten.