De natuur in de duinen van Voorne, uniek in West-Europa, wordt ernstig bedreigd door plannen voor uitbreiding van de haven van Rotterdam. Dat geldt ook voor andere natuurgebieden in de Rijnmond. Natuurmonumenten en het Zuidhollands Landschap schrijven dit in hun reactie op het ontwerpplan van aanpak voor het Rijnmondgebied. Zij eisen dat een open ligging van Voorne aan zee wordt gegarandeerd. De duinen van Voorne vormen het enige natte en kalkrijke duincomplex van enige omvang in Nederland en West-Europa. Baardmannetjes, Roerdompen, Tureluurs, Zomertalingen, Lepelaars, ganzen en Aalscholvers, Parnassia, Bitterling, Zwarte Rapunzel, Wondklaver, Gentiaan en orchideeën: een grote verscheidenheid bijzondere dier- en plantesoorten vindt hier een plek. Veel van deze soorten staan op de Rode Lijst. De diversiteit in landschap en in planten en dieren wordt ernstig bedreigd door aanleg van een tweede Maasvlakte voor uitbreiding van de haven van Rotterdam. Er is in Nederland geen plek waar verlies van dit gebied kan worden gecompenseerd.