Het bezochte gebied is vergeleken met goede terreinen in Nederland niet rijk te noemen. Het aantal soorten blijft ook wat onder de verwachtingen. In positieve zin springen Zomertaling, Kievit, Watersnip en Veldleeuwerik eruit. De eerstgenoemde soort is zelfs verrassend algemeen.