De Baltische Staten zijn in 1991 regelmatig in het nieuws geweest. Over de bestudering en de bescherming van de vogels in die landen weten wij nog weinig. Niet zó verwonderlijk, omdat de Baltische Staten tot voor kort deel uitmaakten van de Sovjet-Unie (1943-1991). Na jaren van corresponderen en het uitwisselen van litteratuur met een ornitholoog van de Werkplaats voor Ornithologie in Letland, is het mogelijk geweest door tussenkomst van het Biologisch Instituut te Salaspils, een reis te maken naar en door Letland, om aldaar in contact te komen met verscheidene ornithologen en hun werkterrein. Hierdoor is het tevens mogelijk geworden een indruk te krijgen van de vogelstudie en vogelbescherming in Letland. De interesse voor vogels in Letland dateert al uit de 18de eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw verschijnen overzichten van vogelkundige onderzoekingen (expedities). Eind 19de eeuw komen populair-wetenschappelijke boeken over zang- en stootvogels op de markt, evenals een vogelgids. Vanaf het begin van deze eeuw (1909-1914) nemen natuurvorsers uit Riga belangrijke initiatieven betreffende de vogelstudie op de eilanden die vóór de Golf van Riga zijn gelegen. In 1925 wordt namens de Letlandse Universiteit van Riga een vogelkundig centrum gesticht, dat zich gaat bezighouden met het ringen van vogels en het verzamelen van avifaunistische gegevens. Vanuit het Natuurkundig Museum ontwikkelt zich het Riga’s Natuurvorsers Gezelschap, dat eveneens vogelkundige activiteiten gaat ontplooien. Zo verschijnen na verloop van tijd bijdragen over vogels van meren en van hoogvenen èn over de vogels van Letland in het algemeen. Niet alleen in de Letse taal, maar ook in het Duits.