Bij het vaststellen van het nieuwe Beheersplan 1992-2002 van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat voor Terschelling maakte staatssecretaris Gabor van Natuurbeheer op 9 december 1992 bekend dat zijn ministerie in 1993 een forse financiële bijdrage zal leveren aan een internationaal ’simultaan tentoonstellingsproject’ van Eurosite. Langs de Westeuropese trekroute van de Lepelaar zal in circa tien bezoekerscentra in of nabij voor Lepelaars belangrijke gebieden in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Portugal aandacht worden besteed aan met name de onderlinge samenhang tussen broed-, voedsel- en rustgebieden langs de gehele trekroute. In samenspraak met Vogelbescherming zullen onder andere de al getroffen en vooral de nog noodzakelijke beschermende maatregelen om de toekomst van de Lepelaar en daarmee ook die van andere vogelsoorten veilig te stellen, aan de orde komen.