De trek van de Grauwe Klauwier (Lanius collurio) geldt algemeen als een typisch voorbeeld van een vogelsoort die vanuit het oosten Europa koloniseerde en nog steeds niet de westelijke trekroute naar de overwinteringsgebieden lijkt te hebben gevonden. Bovendien wordt dikwijls verondersteld dat er weinig gegevens over het trekgedrag zelf zijn. Hierbij zal het feit dat deze soort voornamelijk nachtrekker is, ongetwijfeld een rol spelen. Wat meer inzicht in het trekgedrag kan ons helpen de problematiek rond het verschijnsel verlate voorjaarsaankomsten en de eventuele invloed van weersomstandigheden tijdens de trek beter te begrijpen. De onderstaande gegevens zijn zeker niet volledig. Nader onderzoek zal zeker leiden tof meer diepgaande kennis over de omstandigheden die voor trekkende Grauwe Klauwieren van belang zijn.