Het is al weer enige jaren geleden dal het speciale nummer van Hel Vogeljaar over Oeverzwaluwen verscheen. Daarin werd ook gepubliceerd over de reeds ondernomen initiatieven voor de bouw van kunstwanden voor Oeverzwaluwen. Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en zijn er op diverse plaatsen in ons land dergelijke wanden gebouwd. Over de kosten die aan een dergelijk project zijn verbonden, de ervaringen die tijdens de bouw zijn opgedaan en de resultaten leest vrijwel nooit iemand iets. Als dat wel het geval is, is dat in de zogenaamde ’grijze litteratuur’ (de respectievelijke verenigingsorganen), die zeer slecht voor buitenstaanders zijn ontsloten door hun beperkte verspreiding. Het leek de redactie een goede gedachte om van tijd tot tijd aandacht te besteden aan de bouw en aanwezigheid van deze wanden. Nadrukkelijk willen wij hierbij ieder vragen initiatieven te melden, ervaringen op papier te zetten en deze voor publikatie op te sturen. In onderstaand overzicht zijn de bekende lokaties, waar kunstwanden zijn gecreëerd of waarvoor plannen bestaan, vermeld. Tevens zijn, voor zover bekend, gegevens over het bouwjaar, aantal aangebrachte gaten, de bezettingsresultaten met het maximumaantal bewoonde holen en de initiatiefnemers opgenomen.