Texel – ’Waddenzichf 2-4-6 pers. appartementen, grenzend aan Drijvers Vogelweide ’De Bol’. Eigen observatiehut aan het Zwin. Vraag onze brochure: ’Texel vogelparadijs’. Bel 02220 – 18 853. Herhaling van de expeditiecruise naar Subantarctische eilanden tussen Zuidpool en Nieuw Zeeland van 11 tot en met 30 december 1993. Reissom vanaf ƒ 12.900,-. Zie ook Vogeljaar 40 (4): 166 – 174. Vraag voorinformatie aan 02154 – 20 303.