De Eidereend Somateria mollissima heeft gedurende de laatste twee eeuwen haar broedgebied geleidelijk in zuidelijke richting uitgebreid zonder haar noordelijke broedgebieden te verlaten. In dit artikel wordt aan de hand van onderzoek in de Waddenzee een aantal aspecten van deze kolonisatie behandeld en voorts wordt een mogelijke verklaring gegeven voor de opmerkelijke uitbreiding van het broedareaal en de groei van de totale populatie van deze vogel. Eerst wordt echter in beknopte vorm enige achtergrondinformatie gegeven over de biologie van de Eidereend.