Natuurontwikkeling is een van de hoekstenen van het Nederlandse natuurbeleid geworden. Hoewel het wijdverbreide gebruik van de term anders suggereert, is de betekenis van ’natuurontwikkeling’ nog verre van eenduidig. Het veronderstelt immers een heldere kijk op wat ’natuur’ is, welke natuur men wil ontwikkelen, en hoe maakbaar die natuur is. Natuurontwikkeling vergt dus bij uitstek een bezinning op de ideeën over wat natuur ’is’ en op de waarden die men aan verschillende vormen van natuur hecht.