Het verloop van het broedseizoen 1992 is verheugend geweest. Het aantal nesten was beduidend hoger dan in 1990 en 1991. Dit komt waarschijnlijk vooral door een goed overwinteringsseizoen in tropisch West-Afrika. Het is en blijft boeiend om steeds weer te ervaren hoe vrijwel elke kolonie in een landelijke af- of toename deelt. Al zij het wel in verschillende male. Bovendien geldt voor het broedseizoen van 1992 dat het een vruchtbaar seizoen is geweest. In verschillende kolonies kwamen veel grote legsels voor en in de nazomer zijn veel vliegvlugge jongen waargenomen.