Sinds het eind van de jaren zeventig zijn er in Kopenhagen vele duizenden Kokmeeuwen Larus ridibundus en Stormmeeuwen Larus canus geringd met kleurringen in het kader van een langlopend onderzoek naar verspreiding, plaatstrouw en overleving. De vogels dragen een kleine metalen ring aan de ene poot en een plastic kleurring van 25 mm hoog aan het loopbeen van de andere poot. De kleurring kan wit, geel, blauw (Kokmeeuw) of rood (Stormmeeuw) zijn en is voorzien van een individuele code. De code is drie keer in verticale positie op de ring gegraveerd en bestaat uit drie letters (RTV), drie cijfers (678) of een combinatie van drie letters en cijfers (E14, FT4, Y4Y, 2E9). Daarnaast kunnen er Stormmeeuwen worden gezien met een witte of zwarte kleurring waarop een inscriptie is aangebracht die bestaat uit een letter en drie cijfers (A298). Deze Stormmeeuwen zijn in Noord-Duitsland (zwart) of in Estland (wit) geringd. In de loop der jaren zijn er al veel van deze met kleurringen gemerkte meeuwen in Nederland in het veld afgelezen. De gegevens hebben al heel wat informatie opgeleverd over onder andere plaatstrouw, trekbewegingen binnen Nederland en tussen Nederland en Denemarken en verplaatsingen in strenge winters. Toch verblijven er vermoedelijk ’s winters nog wel vaker meeuwen met kleurringen uit Kopenhagen in Nederland. Daarom een oproep aan vogelaars om eens wal beter te letten op meeuwen met kleurringen. Soms zitten ze gewoon in het parkje om de hoek tussen de soepeenden en de soepganzen.