Dit boek gokt op een heel breed lezerspubliek. Is het boek voor kinderen gemaakt? Volwassenen vinden er echter ook veel wetenswaardigheden in. Jammer is het echter dat als voorbeeld vaak de gekste vogelsoorten worden aangehaald én afgebeeld. Wat hebben wij aan de Amerikaanse Matkop op de voertafel of Rode Kardinaal of kolibrie in de tuin? Bij het hoofdstuk ’welke vogel is dat?’ wordt een vogel afgedeeld waarvan men de naam niet kan vinden. Ook Amerikaanse Schaarbekken of Afrikaanse Bruinkopijsvogel komt men hier nooit tegen. Roodkopspechten, Gouden Grondspechten en sapspechten krijgt men hier ook nooit te zien. Kortom een leuk boek met interessante informatie over vogels maar vogels leert men hierdoor niet kennen. Misschien té hoog gegrepen waardoor het boek zijn eigenlijke doel voorbijschiet.