Eén van de grote problemen van de laatste tijd in de natuurbeschermingswereld zal aan het eind van dit jaar sterker dan ooit tevoren zijn invloed doen gelden. De verhoudingen zijn in de loop van dit jaar zoek geraakt. ‘Natuurmonumenten’ heeft zijn ledental binnen zeer korte tijd weten te verdubbelen en het Wereld Natuur Fonds Nederland heeft op één avond via de televisie zo’n 330.000 nieuwe leden verworven. Bij elkaar is in zeer korte tijd het ledental van deze organisaties met ruim een half miljoen vermeerderd. Andere organisaties trachten deze grootschalige en ongetwijfeld geldverslindende acties bij te houden. Vooropgesteld dat wij de natuurbescherming en in het bijzonder de bescherming van de vogels een goed hart toedragen, moeten wij ook de keerzijde van het medaille onder de aandacht brengen.