In 1992 bereikte mij een mededeling van Jessie van Leyden, een lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, dat in een ontluchtingsspleet van haar huis een Gierzwaluw had gebroed. Dit huis staat midden in een bos aan het Raboes in Laren vlak bij de Blaricummerheide. Om te voorkomen dat de Gierzwaluwen daar weer zouden gaan nestelen en wellicht problemen zouden krijgen met het in- en uitgaan van de nauwe spleet, werd besloten om een gierzwaluwenkast op te hangen. Tot onze grote verbazing werd in 1993 niet alleen de kast, maar ook weer de spleet bewoond. Het is niet de eerste keer dat Gierzwaluwen in het Gooi in bossen broedden. In één van de bosrijkste wijken van Hilversum-West nestelde in 1982 een paar Gierzwaluwen in een spreeuwenkast (Taapken 1983).