Vogelbescherming Nederland ziet in de toekomst af van reservaatbezit en zal voorts, op de Ackerdijksche Plassen na, haar bestaande reservaten afstoten. Dit valt op te maken uit een onlangs in het verenigingsblad ’Vogels’ gepubliceerd interview met de directie van deze organisatie. Vogelbescherming profileert zich als de advocaat van de wilde vogels. Als dat zo is, dan is de vereniging ook de advocaat van degenen die wensen dat onze vogels worden beschermd. Dat zijn er velen. Omdat de Britse zusterorganisatie, de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), een tegenovergestelde strategie voorstaat, is het voor vogelbeschermers in dit land belangrijk genoeg om eens even bij het besluit van Vogelbescherming stil te staan. Vergeleken met het bezit van ’Natuurmonumenten’, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen is de oppervlakte aan terrain dat Vogelbescherming thans bezit of waarover het beheer wordt gevoerd, gering. Deze situatie komt voort uit het gevolgde beleid dat reeds lange tijd niet was gericht op reservaatverwerving.