Sinds enkele jaren worden op de percelen van proefboerderij Droevendaal in het Wageningse Binnenveld met succes legsels van weidevogels beschermd. In 1993 heeft ook het aangrenzende proefbedrijf De Hoge Born medewerking verleend. Hierdoor is de oppervlakte beschermd terrain verdubbeld en het aantal beschermde legsels is toegenomen. Ruim driehonderd kievitseieren konden met succes worden uitgebroed. De beschermde percelen hebben een totale oppervlakte van 57 hectare op Droevendaal en 63 hectare op De Hoge Born. De 120 hectare beschermd gebied bestaan voornamelijk uit intensief gebruikt akkerland. Slechts 15 hectare is grasland. Het terrain ligt in het Binnenveld, tegen de oostelijke grans van het gebied tussen de gemeenten Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen, dat deel uitmaakt van de Gelderse Vallei en voor het grootste gedeelte uit grasland bestaat.