In de herfst van 1991 kreeg de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken van Staatsbosbeheer, beheerseenheid Gooistreek het verzoek of zij bereid was het eiland De Dode Hond in het Eemmeer op broedvogels te inventariseren. Eilanden inventariseren is een activiteit die niet tot het standaardpakket van vogelwerkgroepen behoort. Afhankelijk van ligging, grootte, landschappelijke opbouw en mate van beheer kunnen zich diverse problemen voordoen. De ervaringen die wij met onze inventarisatie opdeden, worden in onderstaande bijdrage geschetst.