Texel staat vooral bekend als een eiland rijk aan vogels. Dat komt door de aardrijkskundige ligging. Langs de noordwestkust van Europa trekken geweldige aantallen noordelijke en oostelijke vogels. De ligging langs de ondiepe Waddenzee en het grote oppervlak natuurlijke terreinen dragen ertoe bij dat veel vogels er ook neerstrijken en er langer verblijven. Texel hoeft er voor een groot deel dus nauwelijks iets aan te doen. Het is niet direct een verdienste, die vogelrijkdom. Wel staan de vele natuurgebieden garant voor een groot aantal verschillende soorten broedvogels. Texel mag blij zijn dat er veel natuurgebieden zijn. Circa een kwart van de oppervlakte van het eiland kunnen wij hiertoe rekenen (rond 4.000 ha).