Eind September van het vorige jaar heeft Henk Lichtenbeld ons laten weten dat hij per 1 januari 1994 zijn werk voor ’Het Vogeljaar’ wilde beëindigen. Weliswaar zeer tot spijt van de andere Vogeljaarmensen, maar aan de andere kant moest zijn besluit worden gerespecteerd. Henk is in 1972 in het bestuur en in de redactie van de Stichting ’Het Vogeljaar’ gekomen, nadat hij al enige tijd had meegedraaid. Jarenlang had hij de zorg voor het maken van de notulen van de vergaderingen en stelde hij de inhoudsopgaven van het blad samen. In 1978 nam hij de rubriek Veldwaarnemingen van ondergetekende over en stelde er in totaal niet minder dan 82 afleveringen van samen.