Verscheidene onderzoeksrapporten van de provincie Zuid-Holland geven aan dat het niet goed gaat met de natuur in deze provincie. Met name kunnen daartoe de rapporten ’De vegetatie van Zuid-Holland 1976-1991’ en ’Natuurkentallen Zuid-Holland 1992’ worden genoemd. De belangrijkste conclusies uit deze rapporten zijn samengevat in de zeer informatieve brochure ’Staat van de Natuur’, een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland. Hierin komen onder meer ook de weidevogels en de Zwarte Sterns in het veenweidegebied aan bod, maar ook de vogels van het open duin (Boomleeuwerik, Paapje, Tapuit, Wulp) en de vogels in het Deltagebied (Bontbekplevier, Strandplevier, Grote Stern) en in de Voordelta (overwinteraars zoals Pijlstaart, Drieteenstrandloper, Rosse Grutto).