Vogels helpen elkaar, onder meer bij het voedsel zoeken, het verzorgen van het verenkleed en het voeren van jongen. Beperkt dit hulpbetoon zich tot familieleden en soortgenoten? Is er sprake van altruisme of eigenbelang? En wat te denken van een vogel die een vis voert? ’Help onze gevederde vrienden’ luidde eens een slagzin van Vogelbescherming. Daarmee werden wij opgewekt tot het rijgen van pinda’s en het versnipperen van kaaskorstjes – toen nog zonder plastic. In principe kunnen vogels het heel goed zonder onze hulp stellen. Hun leefgebieden gaan door ons toedoen echter vaak op de schop en ook maken snelwegen, hoogspanningslijnen en maaimachines veel slachtoffers onder de vogels. Daarnaast echter profiteert een aantal vogelsoorten van de gemakken die de nabijheid van de mens hen biedt, bijvoorbeeld in de vorm van nestgelegenheid onder dakpannen en in nestkastjes en in de vorm van voedsel op vuilnisbelten en landbouwpercelen (en voertafels). De beste vorm van hulp is echter zelfhulp, ook in de vogelwereld.