Het grootste deel van de door ons ontvangen waarnemingen van Halsbandparkieten komt van de zelfde plaats uit Rijswijk (Z.-H.). Van buiten Rijswijk komen over het algemeen zeer weinig waarnemingen en of dat maatgevend is voor de aanwezigheid van Halsbandparkieten in ons land is maar de vraag. Wij hebben het vermoeden dat veel waarnemers het niet de moeite vinden om de aanwezigheid van deze soort te melden,