Visserijbioloog Boddeke schildert in Het Vogeljaar 41 (3) een zorgelijk beeld van ’drastische ecologische veranderingen in Waddenzee en kustzone’. Het terugdringen van de voedselverrijking van ons milieu zou niet alleen de oogst van vissers, maar tevens de vogelpopulaties in onze zoutwatergebieden bedreigen. Moet vogelminnend Nederland zich inderdaad ernstige zorgen maken? Eutrofiëring is de onnatuurlijke belasting van ons milieu met voedingsstoffen zoals fosfaten en stikstofverbindingen. Dergelijke stoffen komen niet alleen voor in kunstmest en in dierlijke mest uit de landbouw en veeteelt, maar ook in industriële lozingen en in huishoudelijk afvalwater met uitwerpselen en wasmiddelen. In de jaren zestig en zeventig kwamen steeds grotere hoeveelheden van deze voedingsstoffen terecht in het milieu. Hoewel het om natuurlijke stoffen gaat, die noodzakelijk zijn voor de groei van planten, bleek al ras dat overdaad schaadt. Slechts bepaalde soorten planten kunnen bij hoge voedselconcentraties groeien.