Louis Smulders is sinds 1976 asielhouder en gespecialiseerd in stootvogels en uilen. Mentor en aanvrager voor de vergunning was de inmiddels overleden en landelijk bekende frater Simon Deltour. Tot voor kort konden jaarlijks een dertigtal (gemiddeld) stootvogels en uilen rekenen op de deskundige hulp van revaliseur Smulders. Het aantal loopt echter terug. Dit is waarschijnlijk niet te wijten aan de afnemende behoefte maar aan het drastisch teruglopen van het aantal vogelcontroles (en Controleurs-Vogelwet). Onder het mom van ’nood breekt wet’ worden ook wel andere soorten vogels dan stootvogels of uilen geaccepteerd. Zoals in mei 1987 een dertiental jonge Kauwen. Met behulp van de leerlingen van de school waar Smulders als docent werkzaam was, zijn de vogels grootgebracht. Smulders kan veel over ’zijn’ (ex-)patiënten vertellen. Bijvoorbeeld over de Buizerd die in het asiel als gevolg van zijn behandeling minder mensenschuw was geworden. Als een kamikazepiloot scheerde deze in Valkenswaard over de hoofden van joggers been die hier geweldig van schrokken. De Buizerd beschermde zijn horst tegen de ’indringers’. Te zamen met de plaatselijke politie zijn toen paden met takkebossen afgezet. Hierdoor werden de joggers tijdelijk gedwongen een andere route te kiezen.