Eind 1992 hebben Provinciale Staten van Overijssel besloten structureel geld beschikbaar te stellen voor het in kaart brengen van het natuurlijke milieu door middel van de systematische milieu-inventarisatie. Sindsdien zijn over verschillende gebieden rapportages verschenen. Het zesde samenvattende rapport behandelt de flora en fauna van de Ootmarsumse stuwwal en geeft de resultaten weer van het in 1992 uitgevoerde onderzoek op en bij deze stuwwal. Het basisrapport, waar dit samenvattende rapport op berust, zal binnenkort verschijnen.