Men wordt verzocht de gegevens voor deze rubriek zo spoedig mogelijk na waarneming, liefst tweemaandelijks op te zenden aan onderstaand adres. Waarnemingen van zeldzame soorten en bijzondere waarnemingen (bijvoorbeeld uitzonderlijke aantallen of data), gaarne met uitgebreide omschrijving en zo mogelijk met foto’s. Geen dia’s inzenden, afdrukken van dia’s zijn welkom (formaat 10 x 15, glanzend). Bij alle waarnemingen naast lokatie van waarneming ook de gemeente vermelden. Alle vogelsoorten die op de nieuwe Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland worden vermeld, zijn voortaan aangeduid met een *, terwijl de soorten met twee ** aangeduid, betekenen dat Nederland van bijzondere betekenis voor die soort is, omdat een groot deel van de populatie van Noordwest-Europa in Nederland voorkomt. Indien de soort op beide lijsten staat vermeld, wordt dit met drie sterretjes aangegeven.