Stichting Bomen Over Leven wil de feiten over de treurige toestand van het milieu en de levende natuur niet wegpoetsen. Ze wil de zaken positief benaderen door te wijzen op al hetgeen gebeurt om veranderingen te bewerkstelligen. In 1991 kwam de stichting voor het eerst in het nieuws met een boomzadenplan. Men werd gestimuleerd thuis zelf boomzaden op te kweken of in de voile grand te planten. Er werd via de media en bij tatloze organisaties gehoor gegeven aan de oproep. In 1992 werd actie gevoerd onder het motto ’hou een kwart voor een boom apart’. Men werd opgeroepen een kwart van het geld hetgeen zij in december aan vuurwerk wilden besteden, te besteden aan de aankoop van een boom of struik. Deze acties passen binnen de doelstellingen van deze organisatie, te weten: