Er is een aantal zaken duidelijk geworden. Voor de (her)vestiging van Buizerd, Havik en Wespendief in Zuid-Kennemerland heeft een rustig gebied als het Kraansvlak een uiterst belangrijke rol vervuld. Van daaruit kon de omgeving worden opgevuld. Een verdere toename van Buizerd en Havik mag, gezien de omvang van potentieel broedterrein in Zuid-Kennemerland, zeker worden verwacht. Zelfs de derde inheemse grote stootvogel, de Wespendief lijkt zich inmiddels definitief tot broedvogel van Zuid-Kennemerland te hebben ontpopt. Dat de vestigingen in Zuid-Kennemerland van Buizerd, Havik en Wespendief door vogels uit meer oostelijk Nederland werden veroorzaakt lijkt voor de hand te liggen. Inmiddels zal de populatie misschien uit ’eigen kweek’ kunnen worden vergroot of gestabiliseerd.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

C.G.M. van Deursen, & R. Luntz. (1994). Kolonisatie van Zuid-Kennemerland door Buizerd Buteo buteo, Havik Accipiter gentilis en Wespendief Pernis apivorus. Het Vogeljaar, 42(4), 145–154.