Op 19 februari 1993 wandelde ik De Slegte aan de Rotterdamse Coolsingel binnen om de daar aanwezige natuurboeken te bekijken. Hierin verdiept hoorde ik opeens een vogelschreeuw en daarop ontstond consternatie onder het publiek binnen en buiten. Van iemand binnen hoorde ik dat er een Buizerd was binnengevlogen. Even later zag ik een Huismus tegen de ramen fladderen en dromden er mensen samen voor de grate etalageruit. Op de in de etalage opgestelde boeken zat een Torenvalk de situatie op te nemen. Afgeleid door de mensen buiten voor het raam kon ik hem grijpen en buiten loslaten. Daarna vernam ik van een boekverkoper de toedracht. In een wilde achtervolging had de Torenvalk de bij De Slegte binnenvluchtende Huismus in de winkel zelf gegrepen en had toen met zijn prooi weer naar buiten willen zwenken, maar vloog daarbij tegen de etalageruit. De mus liet hij toen los, die probeerde elders wild tegen de ramen fladderend een uitweg te vinden. Maar de Torenvalk streek na twee keer tegen het raam te zijn gevlogen neer om de situatie nader in ogenschouw te nemen. Aangenomen moet worden dat deze Torenvalk zich wellicht had gespecialiseerd om in het winterhalfjaar, op de uitkijk zittend op de hoge gebouwen aan de Coolsingel, met verrassingsaanvallen op vogels te jagen. Desnoods dwars tussen de mensenmenigte door, zoals zijn drieste achtervolging De Slegte in bewijst.