Op 2 augustus 1994 is de Stichting Het Noordhollands Landschap gestart met een groot natuurbouwproject in de Grafelijkheidsduinen. In de Harmslootvallei zullen humuslagen worden verwijderd, waarna planten en dieren die kenmerkend zin voor natte duinvalleien zich weer kunnen vestigen. Na een periode met wat overlast voor wandelaars en fietsers in dit gebied zal de aanblik van de Grafelijkheidsduinen sterk veranderen. In de Harmslootvallei kwam in het verleden een gevarieerde plantengroei voor die kenmerkend was voor natte duinvalleien. De flora van Den Helder uit 1901 vermeldt het voorkomen van onder andere Parnassia, Moeraswepenorchis, Vleeskleurige Orchis, Groenknolorchis, Slanke Duingentiaan en Moeraskartelblad. De stuk voor stuk zeldzame en beschermde plantesoorten konden zich handhaven ondanks dat de vallei in (extensief) agrarisch gebruik was. Wij moeten daarbij vooral denken aan gebruik als hooiland.