ledereen die goede dia’s van vogels heeft gemaakt, kan deze inzenden voor de Vogelkalender 1996. De voorwaarden waaraan de inzending meet voldoen, zijn aan te vragen bij Wim Workman, Boterbloemstraat 20, 5321 RR Hedel, 04199 – 1967. Opnamen van vogelsoorten die de afgelopen vijf jaar reeds zijn opgenomen, kunnen voor 1996 niet worden gebruikt. Daaronder vallen dus 66k de soorten die voor de Vogelkalender 1995 zijn gekozen, namelijk Grote Trap, Scholekster, Morinelplevier, Bonte Strandloper, Wulp, Steenloper, Ross’ Meeuw, Noordse Stern, Tortelduif (Zomertortel), Koekoek, Bijeneter, Hop, Oeverzwaluw, Gele Kwikstaart, Roodborst, Witgesterde Blauwborst, Spotvogel, Goudhaantje, Matkop, Kauw, Spreeuw, Haakbek, Appelvink, Rietgors en Witte Kwikstaart.