Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) is vooral bekend door de organisatie van landelijke projecten die verspreiding en aantalsontwikkeling van vogels vastleggen. De afgelopen twintig jaar hebben duizenden vogelaars, onder wie veel lezers van Het Vogeljaar, hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. De verspreiding van de in Nederland voorkomende vogelsoorten is vastgelegd in de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Teixeira 1979) en de Atlas van de Nederlandse Vogels (Sovon 1987).

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Michel Klemann, Willem van Manen, & Rob Vogel. (1994). Ervaringen o p terreinen van staatsbosbeheer Grootschalige broedvogelkarteringen van belang voor het beheer. Het Vogeljaar, 42(5), 193–200.