Vijftien jaar nadat zij de eerste Pyreneese pas heeft bevrijd om vogels in staat te stellen door te trekken zonder te worden beschoten, heeft de Franse organisatie Organbidexka Col Libre een nieuwe bergpas gehuurd in de Baskische bergketens. Deze ketens strekken zich uit over een lengte van tweehonderd kilometer en worden nog steeds elke herfst bezel door duizenden houtduifjagers. Dit seizoen is er een nieuwe ’jagerspas’ onder de hoede van natuurbeschermers bijgekomen. In Soule worden passen verhuurd voor een periods van drie jaren. De lease-overeenkomsten worden via een veiling afgesloten. Een jager hoeft daar dus slechts de hoogste bieder te zijn om het recht te krijgen totaal ongestraft op doortrekkende Houtduiven te jagen. Bij de toewijzingen op 22 mei 1994 zag Organbidexka Col Libre kans, ten minste voor de komende drie jaar, een nieuwe pas te huren aan de voet van de Pic d’Orhy. Het is de Col d’Erroimendi Sakhondoa, welke nu bestemd is voor vreedzame bestudering van de trek en die geopend zal zijn voor het publiek.