Het vroege warme voorjaar van 1993 startte veelbelovend, Relatief veel Purperreigers begonnen in april met nestelen. In de loop van het broedseizoen bleek echter dat verschillende kolonies minder nesten telden dan in 1992. Het totale aantal broedparen in Nederland viel dan ook wat tegen. Er volgt nu niet, zoals gebruikelijk, een bespreking van de kolonies per provincie. De meeste gegevens in label 1 spreken voor zich. Enkele kolonies behoeven een toelichting.