De onderstaande tekst is de neerslag van een beperkt aantal lezingen. Het gaat vooral over vogels en de biotopen waarin zij voorkomen. De doelstelling is het leveren van een bijdrage om daarmee het algemeen voorkomende negatieve denken over de natuur in stedelijke omgeving te helpen veranderen. Het zou kunnen leiden tot een verbetering van het stadsmilieu. Dat is niet alleen in het belang van de vogels maar ook van de mensen die daar wonen.