Siberië is zo groot dat een vogelreis ’naar Siberië’ per definitie als doel moet hebben een bepaald deel van de enorme uitgestrektheid. Georganiseerd door Birdquest maakte in juli 1993 een uit overwegend Nederlandse vogelaars bestaande groep een reis naar het uiterste noordoosten van de Siberische landmassa. Voor sommigen was het de vierde reis met Siberië als bestemming, steeds naar een ander deel. Want men raakt in de ban van al die achter de Oeral liggende bestemmingen met steeds weer een andere avifauna. Op 10 juli arriveerden wij in Magadan, gelegen aan de noordkust van de Zee van Ochotsk. Vier dagen later ging het naar Anadyr, waar op 16 juli werd scheep gegaan voor een zesdaagse tocht door de Golf van Anadyr en de Beringstraat tot Uelen, aan het begin van de Chukchizee. Terug in Anadyr vervolgens westwaarts naar de Kolymarivier, eerst voor een paar dagen naar de Omolon, een zijrivier van de Kolyma en vervolgens naar de fameuze delta voor een vierdaagse bivak in de toendra, op korte afstand van de kust van de Arctische Oceaan. Op 31 juli waren wij terug in Nederland.