’The elephant never forgets’ luidt een bekende uitdrukking en het schijnt inderdaad dat een olifant nog jaren later iemand herkent, die hem verkeerd heeft behandeld. Er zijn vele aanwijzingen dat niet alleen de olifant, maar alle dieren een sterk geheugen hebben, ook de vogels. Het herkennen van het eigen kroost is erg belangrijk. Het is bekend dat bij Alken en Zeekoeten, die op rotsrichels nestelen, het stemcontact al begint voor het ei is uitgekomen. Ik heb eens in een schuilhut gezeten op een vogeleilandje in de Inlagen van Schouwen, met een kolonie Grote Sterns. De jongen waren bijna vluchtig en krioelden dooreen. Als een oude met een visje kwam aanvliegen, werd hij van alle kanten bebedeld. Maar hij koos een jong uit, kennelijk het zijne. Was dit onvindbaar dan werd er een hele tijd gezocht. Als dan het visje te veel indroogde vloog de oude ermee op en doopte het een paar maal in het water. Bij Aalscholvers zijn ook de jongen eenkennig en laten zich alleen door de eigen ouders voeren.