Aan de zuidkust van Friesland, enkele honderden meters verwijderd van de vaste wal, ligt een zandplaat die over een kleine oppervlakte boven water uitkomt. Dat is de Steile Bank, een natuurgebied van ’It Fryske Gea’. Al op grote afstand is deze zandplaat zichtbaar als een zwarte streep in het IJsselmeer, waarvan de kleur wordt bepaald door enkele duizenden Aalscholvers die de bank als rustplaats gebruiken. Maar niet alleen Aalscholvers zijn er te vinden. Ook duizenden meeuwen, sterns, eenden en steltlopers verzamelen er zich in de zomer om er te overnachten of in de ondiepten naar voedsel te zoeken. Het is een traditie geworden, in augustus samen met Sjoerd Bakker een bezoek aan dit fraaie gebied te brengen. Wij zitten dan vanaf de namiddag tot ver na zonsondergang op de basaltglooiing die ter plaatse de zuidkust van Friesland markeert.