De bijdragen van Pierre Maréchal in Het Vogeljaar lees ik steeds met veel interesse en meestal kan ik me wel in zijn opvattingen vinden. Zijn korte mededeling echter op bladzijde 276 (Het Vogeljaar 41, 1993) vraagt om enig commentaar, vooral omdat ik me mede verantwoordelijk voel voor de huidige discussie over de cultuurvogels. Begin vorig jaar heeft het bestuur van de Speciaalclub Cultuurvogels van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) mij als oud-hoogleraar Algemene Dierkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, tevens ’bird-watcher’ en ’bird-breeder’ met meer dan zestig jaar ervaring, gevraagd een notitie op te stellen voor de leden van de Tweede Kamer om een tegenwicht te vormen tegen de voorstellen van staatssecretaris Gabor bij de behandeling van de Vogelwet, Deze voorstellen waren sterk geïnspireerd door Vogelbescherming.